حیوانی موش صحرایی انجام گرفت. در این تحقیق تعداد 30 سر موش صحرایی نر سفید تهیه و پس از تراشیدن موضع جراحی، در ناحیه پشت و بین دو کتف، برشی دایره‌وار به قطر 5/1 سانتی متر ایجاد شده و پوست ناحیه مذکور در شرایط استریل همراه با بافت همبند زیرین آن تا رسیدن به عضله کاملاً جدا گردد.جهت عفونی نمودن زخم ها، پس از گذشت 24 ساعت از ایجاد زخم، در تمامی موش‌ها، 6-5 قطره از باکتری با رقت cfu/ml 106 در محل زخم تلقیح گردید. در گروه آزمایش، 4ساعت پس از تلقیح باکتری، سطح ضایعه کاملاً با عصاره پسته وحشی آغشته گردید و سپس تا 16 روز و به فاصله 24 ساعت، سطح ضایعه کاملاً با این عصاره آغشته می‌شد. اما در گروه شاهد، هیچ‌گونه تیماری برروی زخم‌ها در طول دوره آزمایش روزانجام نشد. سپس در روزهای 5، 10 و 16 از محل زخمها نمونه برداری شده و فاکتورهای هیدروکسی پرولین، هگزوزآمین و پروتئین تام مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله افزایش معنی داری را در میزان هیدروکسی پرولین وهگزوز آمین و  پروتئین تام در گروه درمان شده در مقایسه با گروه کنترل نشان داد .در نتیجه می توان بیان داشت که، عصاره حاصل از این گیاه می تواند باعث مهار رشد باکتری اشرشیا کلی در زخم عفونی شده با این باکتری در مدل حیوانی موش صحرایی شده و از این طریق منجر به تسریع روند التیام زخم گردد.

گروه مهندسی برق گرایش مخابرات (M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد. بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از    طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است. پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d9%87-%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b3/http://zusa.ir/%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c/d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d8%b9-2/da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8/پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید. از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است. همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود. 1- مقدمه در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این 

 

کلمات کلیدی: التیام زخم عفونی، اشریشیاکلی، پسته وحشی.

مقدمه و هدف

در كشور ما استفاده از طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز مورد توجه طبیبان بوده و در حال حاضر علیرغم پیشرفت چشمگیر علوم دارویی  ، شاهد این هستیم كه اعتقاد عجیبی به گیاهان دارویی وجود دارد .

نیازمندی به گیاهان دارویی زمانی جدی تر  پیگیری شد كه طبق آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، گفته شد داروها با منشا شیمیایی در وهله اول یك سم به حساب می آید و باید از مصرف بی رویه آن خودداری كرد . آنتی بیوتیك ها جزو داروهایی هستند كه به علت مصرف نادرست ، نسبت به بعضی از سویه های باكتری ها مقاوم شده اند . از طرف دیگر گیاهان دارویی با توجه به پیشرفت علوم و تكنولوژی ، هنوز جایگاه ویژ‍ ه ای دارند . و به دلیل داشتن ارزش دارویی و فراوانی گونه های مختلف گیاهی و نا شناخته بودن اكثر آنها نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه به خوبی احساس می شود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...