هنر از دیدگاه کاندینسکی…………………………………………………………………………………………………………………………57
هنر از دیدگاه هربرت رید…………………………………………………………………………………………………………………………58
هنر از دیدگاه شریعتی……………………………………………………………………………………………………………………………..59
مفهوم هنر ، اثر هنری و هنرمند……………………………………………………………………………………………………………….62
سه مرخله هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
هنر و واقعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
ذهنیت ارزش ها در هنر…………………………………………………………………………………………………………………………..63
اثر هنری ، محتوا و فرم…………………………………………………………………………………………………………………………..64
اثر هنری و هنرمند………………………………………………………………………………………………………………………………….64
هنر و هنرمند………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
نقش هنرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
مبانی تاریخ هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………66سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
زمینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
دسته بندی هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………68
ارتباط هنر ها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………………………………..69
هنر اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71هدف آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
تاثیر آموزش بر فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………72
تاثیر فرهنگ بر جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………..73ارزش ها و صورت های پایدار و کهن…………………………………………………………………………………………………75
ارزش ها و صورت های نیمه پایدار یا سبک……………………………………………………………………………………….75
ارزش ها و صورت های زود گذر یا مد……………………………………………………………………………………………….75
وضایف نظام آموزش در مقابل فرهنگ……………………………………………………………………………………………………..76فهم میراث فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………76
ارزش سنجی میراث فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………….77
توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………………………….78
آموزش هنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
هنر اجتماعی و آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………….83
بخش سوم : مطالعات زمینه

مشخّصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………….84
جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان………………………………………………………………………………………………………………85
تاریخ استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………87
شرایط اقلیمی شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………….91
انتخاب جهت مناسب ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………….97
نتایج و پیشنهادات کلّی…………………………………………………………………………………………………………………………103
بخش چهارم مطالعات تطبیقی

مرکز حیدر علیف باکو……………………………………………………………………………………………………………………………105
مرکز فرهنگ ملل نانجینگ……………………………………………………………………………………………………………………110
مرکز هنر ملل واکر……………………………………………………………………………………………………………………………….113
مرکز مطالعات فرهنگی حوزه اسکاندیناوی دانمارک………………………………………………………………………………….116
کاخ موزه فرهنگ آسیایی تایوان…………………………………………………………………………………………………………….119
بخش پنجم : مطالعات فنی و برنامه فیزیکی

فضای باز مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………..121
کلاس های تئوری……………………………………………………………………………………………………………………………….122
تاریکخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
فضای نمایشگاهی موقت……………………………………………………………………………………………………………………….123
نمازخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
فضاهای تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………124
ارتباطات مردمی……………………………………………………………………………………………………………………………………124
ارتباطات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….125
کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
بخش اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………127
چایخانه و تریا………………………………………………………………………………………………………………………………………129
پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………129
موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………130
سالن   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید چندمنظوره…………………………………………………………………………………………………………………………………..131
بازارچه صنایع دستی……………………………………………………………………………………………………………………………..143
آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….143
رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..144
بخش ششم : طرح نهایی……………………………………………………………………………………………………………..147

 

 

بخش اول:مطالعات پایه

1-1 شناخت موضوع

طرح مساله
آنچه که امروزه در روابط بین کشورهای نظام بین الملل اهمیت زیادی دارد و از جمله عناصر و مولفه های اصلی قدرت یک کشور محسوب می گردد ظرفیت قدرت نرم آن کشور در محیط بین المللی است. محیط امروز بین المللی که دوران گذار خود را طی کرده و به تعبیر جوزف نای عرصه انتقال تدریجی قدرت از شرق به غرب محسوب می‌شود بیش از هر چیز پذیرای مولفه ها و کاربست های دیپلماسی عمومی و فرهنگی است.
استفاده از نیروی نظامی برای کسب استیلاو نفوذ در میان ملت های دیگر کارایی خود را از دست داده و هیچ ملتی دیگر زیر بار ظلم و اشغال نظامی نمی رود. از همین روست که سرمایه گذاری های کشورها در زمینه دیپلماسی عمومی و فرهنگی بسیار افزایش یافته و اقبال به این نوع از ابزارهای استیلاو نفوذ نرم اهمیت فراوان یافته است .

در این میان توجه به دیپلماسی فرهنگی و نقشی که در جهت تامین اهداف و منافع یک کشور ایفا می کند بسیار ضروری می نماید. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی داشته و با اتکا به همین مولفه ها می تواند دیپلماسی فرهنگی فعالی را ایفا کند باید به این عرصه توجه بسیار بیشتری داشته باشد.

اهداف پژوهش
تغییر روش تسلط کشورها بر یکدیگر از روش نظامی به جنگ نرم
با تحولات عظیم ارتباطاتی که امروز در دنیا بوجود آمده، جنگ فرهنگی به عرصه ای با ابعاد مختلف و فراگیر و پیچیده تبدیل شده است.(مقام معظم رهبری)
راه مقابله با تهاجم فرهنگی، گسترش و تعمیق رسالتهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه هایاخلاقی، رفتارهای فردی و اجتماعی، عقاید و باورهای دینی و مسائل سیاسی است. (مقام معظم رهبری)پرسشها و فرضیه های تحقیق:
چگونه میتوان با طراحی یک مجموعه فرهنگی بین المللی ضمن معرفی فرهنگ ملل مختلف

فرهنگ ایرانی اسلامی را به دیگر کشور ها شناساند.؟

استفاده از این ابزار (فرهنگی) بی گمان مهم ترین فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و افزایش روند همگرایی منطقه ای و در نتیجه تامین اهداف خود به شمار می رود و در راستای استفاده بهینه از این فرصت باید نهاد متولی این امر یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تقویت شده و در جهت افزایش کارآیی آن گام برداشت.

ماهیت و مقیاس موضوع:
همانگونه که از نام بحث یعنی گفتمان فرهنگی با رئکرد گفتگوی تمدن ها بر می آید این موضوع در مقیاس بین المللی بوده و ریشه در فرهنگ و سنت های ملل گوناگون دارد.

ضرورت انجام موضوع:
رهبر معظم انقلاب در توصیف اهمیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لزوم توجه جدی به این مقوله می فرمایند: «سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خط مقدم جبهه فرهنگی در عرصه بین المللی هستند. ارائه تصویر درست و واقعی از نظام جمهوری اسلامی و واقعیتها و پیشرفتهای ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی از جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است »

فرآیند پژوهش
روش‌های به کار گرفته شده در جم آوری اطلاعات در این پروژه به سه دست کلی‌ مطالعات کتابخانه‌ای  ،مطالعات میدانی و یافته های اینترنتی تقسیم بندی میشود.در تمام فصول به کار گیری هر سه این روش‌ها مورد نیاز بود است.البته با توجه به اینکه موضوع پروژه تا کنون  کمتردر ایران مورد بحث بود،مطالعات میدانی نقش پر رنگ تری در این پروژه به خود گرفته است.

نتایج مورد انتظار
برنامه های دیپلماسی فرهنگی، سرمایه گذاران و بازرگانان یک کشور را نسبت به اقتصاد، جامعه و مردم کشور دیگری آشنا ساخته که ممکن است موجب سرمایه گذاری عمده اقتصادی آنان در آن کشور شود. علاوه بر این تصرف بازارهای مالی و صادراتی منطقه ای و بین المللی، بدون شناخت زبان و فرهنگ ملل مقصد امکان پذیر نیست. آشنایی ناکافی با فرهنگ های خارجی، تاثیرات منفی زیادی در این زمینه داشته و همچنین عملکرد تجاری و اقتصادی شرکت های چند ملیتی را که در کشورها و میان ملل مختلف دنیا به فعالیت می پردازند، مختل می سازد.  برای مثال، شرکت های آمریکایی سالانه دو بیلیون دلار به علت عدم آشنایی کافی کارکنانشان با موقعیت های چند فرهنگی از دست میدهند
همچنین برنامه های دیپلماسی فرهنگی، اغلب مخاطبان جوان را هدف قرار می دهند. افزایش تعامل فرهنگی با جوانان کشورهای خارجی به دولت ها این امکان را می دهد که تاثیر مثبت بر افرادی داشته باشند که شاید در آینده، مسئولیت های مهمی در داخل کشور خود به عهده بگیرند

 

1-2 گفتمان

1-2-1 تعریف گفتمان

می‌توان گفتمان را پدیده، مقوله جریانی اجتماعی دانست و به تعبیر بهتر ، گفتمان ،   جریان و بستری ا ست که دارای زمینه‌ای اجتماعی است. گزاره‌های مطرح شده، قضایای مفروض و…کی؟ کجا؟ چگونه؟ توسّط چه کسی؟ یا علیه چه چیزی یا چه کسی؟ صورت گرفته اند. به بیان دیگر : بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه‌های استفاده کننده هر مطلب یا گزاره و قضیّه، تعیین کننده شکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار می‌روند. گفتمان‌ها، مجسّم کننده معنا و ارتباطات اجتماعی‌اند.
گفتمان، ممکن است به مثابه یک سیستمی از امکان تلقّی شود. این امکان، همان است که اجازه می‌دهد تا ما احکامی را بسازیم که درست یا نادرست‌اند و این موضوع، طرح شاخه‌ای از معرفت را ممکن می‌گرداند؛ ولیکن قواعد گفتمان، قواعدی نیستند که افراد به‌طور آگاهانه پیروی می‌کنند. گفتمان، یک روش یا نقطه ثقل یک بررسی نیست؛ بلکه مجموعه قواعدی است که پیش‌شرط‌های اولیه را برای شکل‌گیری احکام فراهم می‌سازد؛ به ترتیبی که آنها بعنوان ورای سخنوران گفتمان قرار دارند. در واقع موقعیّت، عمل و ویژگی دانایان، نویسندگان و شنوندگان یک گفتمان، عبارت است از وظیفه و کارکرد این نوع از قواعد گفتمانی.
گفتمان را به مثابه حوزه خاص کاربرد زبانی به کمک نهادها و تأسیساتی که گفتمان به آنها مربوط است و نیز براساس موقعیّت یا موضعی که گفتمان از آن برمی‌خیزد و موضع یا جایگاهی را برای گوینده در نظر می‌گیرد، می‌توان مشخّص کرد، امّا این موضع یا جایگاه، به‌خودی‌خود و به‌طور مستقل وجود ندارد،بلکه می‌توان آن را دیدگاه موضعی دانست که هر گفتمان با توجه به رابطه خود با گفتمان مخالف دیگر اتّخاذ می‌کند. بدین‌ترتیب، هر گفتمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق رابطه آن با گفتمانی دیگر و مخاطب ساختن گفتمانی دیگر به اجرا در می‌آید. ضمن اینکه هر گفتمان به مسایل، موضوعات و اهداف معینی می‌پردازد و مفاهیم و مضامین خاصّی را مورد نظر قرار می‌دهد،در‌حالی‌که مفاهیم دیگری را کنار می‌گذارد.
چنانکه پیش از این عنوان نمودیم گفتمان های مختلف مفاهیم و مقولات مختلفی ارایه می‌کنند. پاره‌ای مواقع، می‌توان مفاهیمی را که در چارچوب یک گفتمان ارایه شده‌اند، برگرفت و آن را در گفتمانی دیگر باز اندیشی و ارائه نمود، ولی همیشه چنین نیست. هر آنچه که به چیزی دلالت کند یا دارای معنی باشد، می‌توان آن را بعنوان بخشی از گفتمان تلقّی نمود.

«گفتمان‌های متفاوت، نظام‌های متفاوتی می‌سازند. امکانات لازم برای معنی، جفت‌وجور و محکم می‌شوند و به کمک موضع اجتماعی و نهادینی که گفتمان از آن برمی‌خیزد ( و نه از طریق ساختار اصطلاحات و تعابیر مثبت ) در قالب معانی معیّنی قرار می‌گیرند ( یا معانی مشخّصی پیدا می‌کنند ): واژه‌ها، کلمات، تعابیر، اصطلاحات، فرضیّات و نظایر آن برحسب موضعی که توسط کارورزان یا استفاده‌کنندگان آنها اتّخاذ می‌شود، معنای خود را تغییر می‌دهند.» ( مک دانل،1377 :41)

تحلیل‌گران گفتمان می‌کوشند از مرز تعاریف درگذرند. آنها قبول دارند که گفتمان، شکلی از کاربرد زبان است اما از آنجاکه؛این تعریف کماکان تعریفی مبهم واغلب نادقیق است، گفتمان‌کاوان مفهوم نظری‌تر “گفتمان” راکه حدود و مرزی خاص‌تردارد؛ امّا درعین ‌حال، کاربردهایش گسترده است به کارمی‌گیرند. آنها بدانندکه مؤلّفه‌ های اساسی دیگری را نظیر اینکه چه کسی؟ چگونه؟ چرا؟ و چه وقت؟ به کاربرد زبان روی می‌آورد، به مفهوم گفتمان اضافه نمایند.( میرفخرایی، 1383: 8 و 9 )

«در مفهوم گفتمان ما با سه بعد اصلی روبرو هستیم:

الف.کاربرد زبان،

ب. برقراری ارتباط میان باورها ،

ج. تعامل در موقیعت های اجتماعی.

وظیفه یا هدف اصلی مطالعه گفتمان فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعد اصلی گفتمان است :چگونه کاربرد زبان بر باورها و تعامل تاثیر می گذارد یا برعکس ،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...