می باشند کاتالیست ها به ویژه به شکل ساختمان های مونولیتی نقش اساسی در از بین بردن این
آلودگی ها به شکل بی ضرر به وسیله تبدیل آنها به آب دی اکسید کربن نیتروژن ایفا می کنند .
این سمینار ساختار مبدل های کاتالیستی و واکنش هایی که در داخل مبدل انجام می شود و هم
چنین اثرات استفاده این مبدل ها در کاهش الودگی هوا و محیط زیست را بررسی می کند .
تعداد صفحه :85
قیمت : شش هزار تومان


***

—-
پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com
راهبری نوشته
سمینار کارشناسی ارشد رشته شیمی : کاربرد و عملکرد پیل سوختنی
 

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...