پایان نامه آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر آنها بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

پاییز 90

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                         فهرست                                                             صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2تشریح و بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4 تعین مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1 هدف اصلی تحقیق در مدل اول………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5-2 هدف اصلی تحقیق در مدل دوم………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق در مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-2 فرضیه اصلی تحقیق در مدل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-8 روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-9 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-10 کاربرد تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-11 جامعه آماری و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-12 تعاریف اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2 مدیریت بر مبنای ارزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1مبنای تئوریک مدیریت بر مبنای ارزش …………………………………………………………………………………………………….15

2-2-2 مرورکلی بر رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش……………………………………………………………………………………………….16

2-2-3 چهارچوب مدیریت بر مبنای ارزش …………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-4 تعریف مدیریت بر مبنای ارزش…………………………………………………………………………………………………………………18

2-3 معرفی معیارهای مهم مبتنی بر مدیریت بر مبنای ارزش………………………………………………………………………………………………19

2-3-1شاخص های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………19

2-4 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2 -4-1 تعریف ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-2مدل محاسبه ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….22

2-4-3 سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات…………………………………………………………………………………………………

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...