عنوان:

 

تأثیر به‌ کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمدجواد کرم افروز

 

 

 

 

 

تابستان ۱۳۹۳

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱. مقدمه ۳
۱-۲. بیان مسأله ۴
۱-۳. اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴. اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱. هدف اصلی ۹
۱-۴-۲. اهداف جزیی ۹
۱-۵. فرضیه‌های پژوهش ۱۰
۱-۵-۲. فرضیه‌های فرعی ۱۰
۱-۶. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۰
۱-۶-۱. تعاریف مفهومی ۱۰
۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱. شبیه‌سازهای آموزشی ۱۴
۲-۱-۱. تدریس و اصول یادگیری ۱۴
۲-۱-۲. رسانه‌های آموزشی ۱۵
۲-۱-۳. مزایای چندرسانه‌ای‌ها در آموزش و یادگیری ۱۷
۲-۱-۴. شیوه‌های استفاده از چندرسانه‌ای در آموزش ۱۸
۲-۱-۵ مفهوم شبیه‌سازی ۱۸
۲-۱-۶. انواع شبیه‌سازی ۱۹
۲-۱-۷. دلایل اهمیت شبیه‎سازی‎ ۲۱
۲-۱-۸. شبیه‌سازی‌های متکی بر کامپیوتر ۲۲
۲-۱-۹. نقش معلم در جریان شبیه سازی ۲۳
۲-۱-۱۰. ارتقاء خلاقیت و حل مسأله با بهره گرفتن از شبیه‌سازی‌های آموزشی ۲۳
۲-۱-۱۱. مبانی نظری به کارگیری شبیه‌سازی در آموزش ۲۴
۲-۲. ساختن‌گرایی ۲۹
۲-۲-۱. مفهوم ساختن‌گرایی ۲۹
۲-۲-۲. شناخت گرایی ۳۲
۲-۲-۳. اصول و پیش‌فرض‎های ساختن‌گرایی و شناخت‎گرایی برای طراحی آموزشی ۳۴
۲-۲-۴. بهره‌گیری از نظریه ساختن‌گرایی در طراحی چندرسانه‌ای ۳۷
۲-۳. خلاقیت ۴۳
۲-۳-۱. مفهوم خلاقیت ۴۳
۲-۳-۲. ابعاد خلاقیت ۴۳
۲-۳-۳. روند تحولی خلاقیت در کودکان ۴۵
۲-۴. پیشینه پژوهش ۴۶
۲-۴-۱. پژوهش‌های داخلی ۴۶

ادامه مطلب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...