پایان نامه بررسی جامعه شناختی تجربه زیسته زنان نابارور
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

گرایش زن و خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده (M.A)

 

عنوان

بررسی جامعه شناختی تجربه زیسته زنان نابارور گیرنده­ی تخمک اهدایی

مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان نیمه دوم سال1389

 

سال تحصیلی  1391- 1390

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده                                                                                                                    1

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه 3
بیان مساله                                                                                           5
اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                       10
اهداف پژوهش                                                                                           11
سوالات پژوهش                                                                                 12
تعاریف واژه­های کلیدی بنیادین پژوهش                                                   13ناباروری                                                                       13
فن­آوری­های کمک باروری                                                             14
اهداء تخمک                                                                                 17
عوارض درمانهای پیشرفته ناباروری                                                   17
بارورخواهی، درمان­خواه باروری و ناباروری                                        20
فصل دوم- مبانی نظری و تجربی پژوهش

2-1    مقدمه                                                                                                        22

2-2    مروری بر پیشینه نظری پژوهش                                                                      26

2-2-1 چیستی پدیدارشناسی                                                                            26

2-2-1-1 مفهوم پدیدارشناسی                                                                  26

2-2-1-2  مراحل تاریخی شکل­ گیری پدیدارشناسی                                        28

2-2-1-3 تفکیک پدیدارشناسی ساحل شرقی از پدیدارشناسی ساحل غربی            32

2-2-2  مفاهیم بنیادین پدیدارشناسی مورد استفاده در پژوهش                                     34

2-2-2-1 مفهوم روی­آورندگی و وجه روی­آورنده­ی آگاهی                               34

2-2-2-2 مفهوم در پرانتز نهادن                                                                37

2-2-2-3 مفهوم اپوخه                                                                          39

2-2-2-4 مفهوم فروکاست                                                                               46

2-2-2-5 مفهوم تجربه زیسته                                                                  48

2-2-2-6 مفهوم جریان­های رهوار و اندوخته دانش و زندگی روزمره                              50

2-2-2-7 مفهوم زیست­جهان                                                                  54

2-2-2-8 مفهوم بین­الاذهانیت                                                                  61

2-2-2-9 مفهوم ذات                                                                            61

2-3    مروری بر پیشینه تجربی پژوهش                                                                      63

2-3-1 مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی                                                             63

2-3-2 مروری بر پیشینه تحقیقات خارجی                                                           71

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...