دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 12

مقدمه. 12

فصل اول: رژیم حقوقی حاکم بر فضا 18

1-1-قلمرو فضا 18

2-1- منابع حقوقی فضا 19

-1-3رژیم حقوقی فضا 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی . ( معاهده فضاء ماوراء جو)  24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST) 26

2-1-3-1-اهداف وروح معاهده فضا(ost) 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی.. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی وغیرنظامی ازاطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی فضایی دولت ها 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیتهای نظامی در فضا 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی.. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا 47

1 – 3 – 2 – بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی.. 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آمیز» 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی.. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین.. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی ومنطقه قطب جنوب.. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی.. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی.. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظرحقوق بین الملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده ازسلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف وچگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا 67

1 – 3 – فن آوری فضایی.. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی.. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی.. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی.. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیر فعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین.. 72

6 – 3 –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین.. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی.. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی.. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost) 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضد ماهواره چین بر اساس ماده 4 معاهدهOST. 78

2 – 9 – 3 -بررسیاینآزمایشبراساسماده 7 معاهدهفضا 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا 79

فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن. 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ… 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 – قانون. 84

1 – 3 – 4 – قانون تاکتیکی.. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک… 86

4 – 4 – حاکمیت فضا 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی.. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی.. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی برفضا 91

1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت.. 92

2 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت منفی.. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا 96

9 – 4 – چین.. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 – قانون چینی.. 100

11 – 4 – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا 101

1 – 11 – 4 – بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا 102

نتیجه گیری.. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract 112

چکیده

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...