پایان نامه تاثیر خصوصی سازی بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمان

دانشکده حسابداری، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت ملی صنایع

 

بهار 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6

1-6 فرضیات تحقیق.. 6

1-7 حدود مطالعاتی.. 7

1-7-1 قلمرو مکانی.. 7

1-7-2 قلمرو زمانی.. 7

1-8 تعریف واژگان و اصطلاحات… 7

1-9 خلاصه فصل.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه: 11

2-2 خصوصی سازی.. 11

2-2-1 تعریف خصوصی سازی.. 11

2-3 اهداف خصوصی سازی.. 13

2-4 روش های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی.. 14

2-4-1 روش اول: عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم. 15

2-4-2 روش دوم: عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه‌های خاص…. 16

2-4-3 روش سوم: فروش دارائی‌های واحد دولتی.. 16

2-4-4 روش چهارم: تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 16

2-4-5 روش پنجم: جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی.. 17

2-4-6 روش ششم: فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد. 17

2-5 معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی.. 18

2-6 تجربه خصوصی سازی در جهان. 19

2-7 خصوصی سازی در ایران. 22

2-8 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی.. 25

2-9 مشکلات خصوصی سازی.. 25

2-10 بخش دوم معیارهای عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت… 27

2-10-1 شاخص‌های سنجش عملکرد. 27

2-11 پیشینه تحقیق.. 42

2-11-1 تحقیقات خارجی.. 42

2-11-2 تحقیقات در ایران. 45

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...