دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته: حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

استاد راهنما:

 دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

 دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده                                                                                                              

مقدمه                    

فصل نخست: ماهیت تروریسم و دفاع مشروع                                                                                            

بخش نخست: ماهیت تروریسم                                                                                                                 

مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی                                                                                                

مبحث دوم: انواع تروریسم                                                                                                                     

بند اول- تروریسم جنایی                    

بند دوم- تروریسم دولتی                                        

بند سوم- تروریسم ایدئولوژیک            

مبحث دوم: ابعاد تروریسم                  

بند اول-بعد روانی تروریسم                

بند دوم-بعد سیاسی تروریسم              

بند سوم- بعد اقتصادی              

بند چهارم-دین                   

مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم                    

بخش نخست: تروریسم در کنوانیسون های منطقه ای                 

بند اول-کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم                

بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم              

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم                 

بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم                 

بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی                    

بند اول- کنوانسیون توکیو (1963)                   

بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970)           

بند سوم- کنوانسیون مونترال (1971)                

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)            

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)               

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)               

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)              

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)               

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم            

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)               

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع              

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع                 

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع                  

بند اول- دفاع مشروع سنتی                 

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده           

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه                     

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل                 

بند اول- مفهوم دفاع مشروع                

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع              

الف -حمله مسلحانه    

ب- ضرورت              

ج- فوریت                

د- تناسب                  

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل               

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد                   

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر           

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم                 

بند اول- مسولیت بین المللی دولت                 

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز                 

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم             

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول                 

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم                

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل            

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل              

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم                 

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمه نورنبرگ              

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری                     

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد                    

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001             

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت                  

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم                   

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم                 

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر                

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش                

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق                             

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه               

مبحث پنجم: تغییر رژیم          

نتیجه گیری              

پیشنهادات راهبردی پایان نامه   

منابع            

الف- منابع فارسی                

ب- منابع انگلیسی               

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...