پایان نامه رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                  پردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقات

هرمزگان

 

)M.A. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(

 

عنوان:

بررسی رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سال تحصیلی 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 3

2-1- بیان مسئله 4

3-1- اهمیت تحقیق. 5

4-1- تاریخچه مطالعاتی. 6

1-4-1-تحقیقات خارجی. 6

2-4-1-تحقیقات داخلی. 8

5-1- سئوالات تحقیق. 9

6-1-فرضیات تحقیق. 10

7-1-تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 10

8-1- اهداف تحقیق. 11

9-1- حدود مطالعاتی. 12

1-9-1-قلمروزمانی. 12

2-9-1-قلمروموضوعی. 12

3-9-1-قلمرو مکانی. 12

10-1-تعریف واژهای کلیدی یا اصطلاحات تحقیق. 13

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-شیوه های تامین مالی. 20

2-2-تامین مالی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت.. 21

1-2-2-تأمین مالی کوتاه مدت   21

 

1-1-2-2-اعتبارات تجاری. 21

2-1-2-2-تأمین مالی از بانکهای تجاری. 22

3-1-2-2-اسناد تجاری. 23

2-2-2-تأمین مالی میان مدت.. 23

3-2-2-تأمین مالی بلند مدت.. 23

3-2-ابزارهای مالی. 24

1-3-2-تامین مالی از طریق استقراض… 24

2-3-2-تامین مالی از طریق اوراق قرضه: 25

1-2-3-2-مزایای اوراق قرضه 26

2-2-3-2-معایب انتشار اوراق قرضه 27

3-3-2-وام های بانکی بلند مدت.. 27

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...