پایان نامه رابطه رهبری تحول آفرین با توانمندسازی در محیط کار
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت دولتی گرایش مالی

 

 

عنوان:

رابطه رهبری تحول آفرین با توانمندسازی در محیط کار

(مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط زیست کشور)

 

 

زمستان 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1 بیان مسأله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-3-1- هدف اصلی.. 6

1-3-2- اهداف فرعی.. 6

1-4- فرضیه های تحقیق.. 7

1-4-1-فرضیه های اصلی.. 7

1-4-2-فرضیه های فرعی.. 7

1-5- قلمرو تحقیق.. 7

1-5-1-قلمرو موضوعی.. 7

1-5-2- قلمرو مکانی.. 7

1-5-3- قلمرو زمانی.. 7

1-6- روش شناسی تحقیق.. 8

1-6-1- نوع تحقیق از نظر هدف: 8

1-6-2- نوع تحقیق از نظر روش: 8

1-7- جامعه آماری و حجم آن : 8

1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 8

1-9- روش گرد آوری اطلاعات : 9

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 10

1-11- تعریف متغیرهای تحقیق.. 10

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 13

2-1- بخش اول: رهبری تحول آفرین.. 13

2-1-1- مفهوم رهبری.. 14

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...