پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کار آفرینی گرایش سازمانی

عنوان:

مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان ( هفتمین محور سیاست های کلی نظام اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری)

 

خرداد 1394

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 6

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-6-2- قلمرو مکانی.. 6

1-6-3- قلمرو زمانی.. 6

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 6

1-7-1- تعاریف نظری.. 6

1-7-1-1- مدیریت نیروی انسانی.. 6

1-7-1-2- نظام جذب مدیریت منابع انسانی.. 7

1-7-1-3- نظام نگهداری نیروی انسانی.. 7

1-7-1-4- ابزارهای تشویقی.. 7

1-7-1-5- ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 7

1-7-1-6- توجه به روابط انسانی.. 8

1-7-1-7- فرهنگ کارآفرینی.. 8

1-7-1-8- مشارکت و کارتیمی.. 8

1-7-1-9- مدیریت و رهبری.. 8

1-7-1-10- انگیزش… 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 9

1-9- خلاصه فصل اول.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- تعریف مدیریت منابع انسانی.. 13

2-3- سیر تکامل مدیریت منابع انسانی.. 13

2-4- ابعاد مدیریت منابع انسانی.. 15

2-5- چرخه مدیریت منابع انسانی.. 16

2-6- نظام جذب مدیریت منابع انسانی.. 18

2-6-1- فرآیند جذب(کارمند یابی) 18

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...