پایان نامه طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای صنعت شوینده
 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

گرایش سازمانی

عنوان:

طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای صنعت شوینده-

مطالعه موردی شامپو بچه گلرنگ

زمستان 1391

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Contents

1-1- مقدمه. 12-

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 61

1-3- سئوالات تحقیق.. 81

1-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 19

1-5- مبانی نظری پیشینه تحقیق.. 20

1-6- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-7- نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-8- ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-9- شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10- شیوه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..32

فصل دوم -ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- صنعت شوینده………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-1- اهمیت شوینده ها و پاک کننده ها………………………………………………………………………………………………34

2-1-2- تاریخچه تأسیس صنعت شوینده در ایران…………………………………………………………………………………..35

2-1-3- جایگاه و موقعیت صنعت شوینده در صنایع ایران………………………………………………………………………..37

2-1-4- بررسی وضعیت داخلی صنعت شوینده در صنایع شیمیایی…………………………………………………………..38

2-1-5- فرصت های فراروی صنعت شوینده……………………………………………………………………………………………..40

2-1-6- محدودیت ها و تهدیدهای فراروی صنعت شوینده………………………………………………………………………..41

2-2- تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-1- تاریخچه تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….42

2-2-2- تعریف تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-3- مزایا و معایب تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………..45

2-2-4- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….45

2-2-5- مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………46

2-2-5-1- تجارت فروشنده با فروشنده………………………………………………………………………………………………….46

2-2-5-2- تجارت فروشنده با مصرف کننده…………………………………………………………………………………………..47

2-2-5-3- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده…………………………………………………………………………………….47

2-2-5-4- تجارت مصرف کننده با فروشنده…………………………………………………………………………………………..48

2-2-5-5- تجارت منطقه به منطقه………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-5-6- تجارت فروشنده با اداره………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-5-7- تجارت مصرف کننده با اداره………………………………………………………………………………………………….49

2-2-6- تجارت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-7- خرید و فروش الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………50

2-2-8- مزایای خرید و فروش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..51

2-2-9- علل گسترش خرید و فروش اینترنتی…………………………………………………………………………………………53

2-2-10- بخش های پرطرفدار خرید و فروش الکترونیکی…………………………………………………………………………54

2-2-11- فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….56

2-2-11-1- مزایا و ویژگی های فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………….56

2-2-11-2- مشخصات فروشگاه الکترونیکی……………………………………………………………………………………………57

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...