موزه فرش ایران. 7

ویژگی‌ها 7

موزه هنرهای معاصر ایران. 8

موزه وین.. 8

موزه آرمیتاژ. 8

موزه بریتانیا 9

موزه لوور. 12

فصل سوم: مبانی نظری طرح. 15

فرش ایران، نخست یک هنر است سپس یک صنعت… 16

فرش های موزه ای.. 17

الف. فرش شکارگاه یا همان فرش وین.. 17

ب. قالی جواهر نشان مملوک… 18

ج. قالی اوشاک… 18

د. قالی سجاده ای.. 19

گلیم برجسته ایلام. 19

مراحل بافت… 20

گلیم بافی.. 23

پودکشی در دارهای کوجی دار. 24

انواع موزه ها 34

موزه تاریخ و باستان شناسی.. 34

موزه فضای باز. 34

موزه های مردم شناسی.. 35

کاخ موزه ها 35

موزه های هنری.. 35

موزه علوم و تاریخ طبیعی.. 36

موزه های محلی یا منطقه ای.. 36

موزه های سیار. 36

پارک موزه ها 37

موزه های نظامی.. 37

موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان) 37

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سایت… 39

بررسی موقعیت شهرستان ایلام. 40

وضعیت اقتصادی.. 40

بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 41

ادبیات قومی استان. 45

فصل پنجم: استانداردها و ریز فضاها 46

فضای فیزیکی موزه 47

تالار نمایش…. 47

نمایش آثار در فضاهای باز و فضای بند موزه 47

تالار ورودی.. 48

نور در تالارهای نمایش…. 48

دیوارها و سقف‌پوش تالارها 49

مراکز جانبی موزه 49

کتابخانه و مرکز اسناد. 50

انبار مخزن. 50

کارگاه 50

آزمایشگاه 50

چایخانه و تریا 50

بخش اداری، فنی و تأسیسات… 51

تجهیزات فنی تأسیسات موزه 51

سیستم تهویه. 51

آسانسور و بالابر. 51

فضاهای عمومی.. 52

صحنه. 53

گالری‌ها 55

پارکینگ‌ها 56

2- تأسیسات مکانیکی.. 58

استانداردها 61

برنامه عملکردی و فیزیکی.. 66

فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحی.. 75

تصویر ماهواره ای از شهر ایلام جهت معرفی بهتر. 76

تصویر ماهواره ای از سایت… 77

تحلیل سایت… 77

روند تکوین حجم. 78

فصل هفتم: آلبوم نقشه ها و تصاویر مربوط.. 81

منابع و ماخذ. 89

فصل اول
تعاریف و کلیات
تعریف موزه
تاکنون هیچ تعریفی تئوری جامعی برای این که مشخص کند موزه چگونه مکانی است ابراز نگردیده است ابتدا این بدان معنا نیست که هیچ‌گونه درک صحیحی از اینکه موزه چیست وجود نداشته باشد زیرا موزه‌هایی که ساخته شده‌اند و طرح‌هایی که به وسیله طراحان مختلف عرضه گشته‌اند هر کدام خودگویای این مطلب است که موزه بدون

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...