مقالات


بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


  حیوانی موش صحرایی انجام گرفت. در این تحقیق تعداد 30 سر موش صحرایی نر سفید تهیه و پس از تراشیدن موضع جراحی، در ناحیه پشت و بین دو کتف، برشی دایره‌وار به قطر 5/1 سانتی متر ایجاد شده و پوست ناحیه مذکور در شرایط استریل همراه با بافت همبند زیرین آن تا رسیدن به عضله کاملاً جدا گردد.جهت عفونی نمودن زخم ها، پس از گذشت 24 ساعت از ایجاد زخم، در تمامی موش‌ها، 6-5 قطره از باکتری با رقت cfu/ml 106 در محل زخم تلقیح گردید. در گروه آزمایش، 4ساعت پس از تلقیح باکتری، سطح ضایعه کاملاً با عصاره پسته وحشی آغشته گردید و سپس تا 16 روز و به فاصله 24 ساعت، سطح ضایعه کاملاً با این عصاره آغشته می‌شد. اما در گروه شاهد، هیچ‌گونه تیماری برروی زخم‌ها در طول دوره آزمایش روزانجام نشد. سپس در روزهای 5، 10 و 16 از محل زخمها نمونه برداری شده و فاکتورهای هیدروکسی پرولین، هگزوزآمین و پروتئین تام مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله افزایش معنی داری را در میزان هیدروکسی پرولین وهگزوز آمین و  پروتئین تام در گروه درمان شده در مقایسه با گروه کنترل نشان داد .در نتیجه می توان بیان داشت که، عصاره حاصل از این گیاه می تواند باعث مهار رشد باکتری اشرشیا کلی در زخم عفونی شده با این باکتری در مدل حیوانی موش صحرایی شده و از این طریق منجر به تسریع روند التیام زخم گردد.

گروه مهندسی برق گرایش مخابرات (M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد. بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از    طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است. پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d9%87-%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b3/http://zusa.ir/%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c/d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d8%b9-2/da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8/پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید. از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است. همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود. 1- مقدمه در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این 

 

کلمات کلیدی: التیام زخم عفونی، اشریشیاکلی، پسته وحشی.

مقدمه و هدف

در كشور ما استفاده از طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز مورد توجه طبیبان بوده و در حال حاضر علیرغم پیشرفت چشمگیر علوم دارویی  ، شاهد این هستیم كه اعتقاد عجیبی به گیاهان دارویی وجود دارد .

نیازمندی به گیاهان دارویی زمانی جدی تر  پیگیری شد كه طبق آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، گفته شد داروها با منشا شیمیایی در وهله اول یك سم به حساب می آید و باید از مصرف بی رویه آن خودداری كرد . آنتی بیوتیك ها جزو داروهایی هستند كه به علت مصرف نادرست ، نسبت به بعضی از سویه های باكتری ها مقاوم شده اند . از طرف دیگر گیاهان دارویی با توجه به پیشرفت علوم و تكنولوژی ، هنوز جایگاه ویژ‍ ه ای دارند . و به دلیل داشتن ارزش دارویی و فراوانی گونه های مختلف گیاهی و نا شناخته بودن اكثر آنها نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه به خوبی احساس می شود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-07-03] [ 04:08:00 ق.ظ ]
چکیده

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………. 7

اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………. 11

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………. 13

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………… 14

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 15

تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………… 16

فصل دوم : بررسی پیشینه های پژوهش

تعریف هنر…………………………………………………………………………….. 20

طبقه بندی هنر…………………………………………………………………………. 21

روانشناسی هنر………………………………………………………………………… 24

هنر درمانی…………………………………………………………………………….. 26

هنر درمانی برای كودكان و نوجوانان………………………………………………… 28

نوروپسیكولوژی هنر………………………………………………………………….. 31

نیمكره های مغز و خلق هنر…………………………………………………………… 33

اثر ضایعات وارد بر نیمكره راست مغزی در ترسیم و نقاشی……………………….. 34

آثار آسیب و ضایعه وارد بر نیمكره چپ در ترسیم و نقاشی………………………….. 35

رابطه هنر ، ‌خلاقیت و ریاضی……………………………………………………….. 35

اختلالات یادگیری……………………………………………………………………… 37

علل اختلالات یادگیری………………………………………………………………… 38

ریاضی و حساب نارسایی……………………………………………………………… 39

مبانی نوروپسیكولوژی حساب نارسایی……………………………………………….. 40

نظریه های مرتبط با اختلالات یادگیری و حساب نارسایی……………………………. 41

نظریه غلبه طرفی مغز………………………………………………………………… 41

نظریه پردازش آگاهی ها و اطلاعات…………………………………………………. 42

مشكلات كودكان حساب نارسا…………………………………………………………. 43

میزان شیوع حساب نارسایی در دانش آموزان و ملاك های تشخیص DSM IV برای اختلال حساب نارسایی   44

مهارت های پردازش اطلاعات بینایی…………………………………………………. 44

مهارت های بینایی – فضایی………………………………………………………….. 45

گروه مهندسی برق گرایش مخابرات (M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد. بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از    طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است. پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d9%87-%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b3/da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8/پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید. از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است. همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود. 1- مقدمه در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این 

مهارت های تجزیه و تحلیل بینایی…………………………………………………….. 46

مهارت های بینایی – حركتی………………………………………………………….. 47

نقص و ضعف در مهارت های پردازش اطلاعات بینایی…………………………….. 48

مشكلات كودكان حساب نارسا در مهارت های پردازش اطلاعات بینایی…………….. 50

فرآیند یادگیری ریاضی در كودكان حساب نارسا……………………………………… 53

راهبردهای آموزش مفاهیم ریاضی به كودكان حساب نارسا………………………….. 54

نقش هنر در پردازش و ادراك بینایی………………………………………………….. 55

رشد نقاشی و ترسیم و ناتوایی های یادگیری………………………………………….. 57

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………. 59

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………. 63

نمونه و روش نمونه برداری………………………………………………………….. 63

روش پژوهش………………………………………………………………………….. 63

ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… 64

آزمون پیشرفته رشد ادراك بینایی فراستیگ…………………………………………… 65

آزمون ریاضی ایران – كی مت………………………………………………………. 65

آزمون آندره ری……………………………………………………………………….. 66

روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………… 67

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………… 69

روش های آماری………………………………………………………………………. 70

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………. 95

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………….. 101

پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………….. 102

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………….. 102

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا انجام شد . جامعه پژوهش عبارت بود از همه دانش آموزان حساب نارسای پایه های دوم و سوم دبستان که در منطقه 3 شهر تهران درس می خواندند. روش نمونه گیری به صورت غربالگری بود. نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه های دوم و سوم دبستان بود . ابزار مورد استفاده عبارت بودند از : آزمون ریاضیات ایران کی مت ، فراستیگ و آندره ری و روش اجرای پژوهش روش نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نتایج با استفاده از روشهای آمار توصیفی و مدل آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش هنرهای تجسمی بر تمامی مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی به غیر از درک ثبات شکل مؤثر بوده بطوری که تفاوت معناداری بین سه گروه نقاشی، سفال و کنترل وجود دارد.

مقدمه :

هنر مانند دانش و فلسفه وسیله ای است برای شناخت واقعیت علم و نقش تخیلی در هنر بیش از علم است و نقش تعقل و انتزاع در علم بیش از هنر است. هر اثر هنری تجلی تازه ای از پیكار دائم انسان ها با طبیعت است كه برای شناخت بیشتر صورت گرفته و در این پیكار هر لحظه آفرینش تازه ای در هنر به وجود می آید و هر كدام از پدیده های هنری یا نظریه های مربوط به هنر با این فرض آغاز می شود كه انسان در برابر شكل ،‌ سطح و حجم اشیائی كه حاضر به حواس او باشند واكنش نشان می دهد و بعضی از آرایش ها در تناسب شكل ، سطح و حجم اشیاء لذت بخش شده و حس تشخیص روابط لذت بخش یا همان حس زیبایی شناختی را در فرد القا می كند. در هر صورت ،‌ هنر بیان هر آرمانی است كه هنرمند توانسته باشد آن را به صورت تجسمی تحقق بخشد (گاردنر[1] ، 1980، به نقل از سعدی پور و فرامرزی 1379 ،‌سعدی پور ،‌1380).

شیلر[2] جامعه شناس آلمانی و هربرت اسپنسر[3] معتقدند كه هنر و انواع آن ناشی از غریزه بازی اند در صورتی كه مارشال[4] معتقد است كه هنر به هر شكل كه باشد برای تزیین و جلب نظر دیگران پدید آمده است و به اعتقاد افرادی چون فروید[5] هنرها همگی از عقده های جنسی سرچشمه می گیرند. در واقع تمامی این نظریه ها به نوعی هنر را به غریزه نسبت می دهند و به اعتقاد برخی نیز آفرینش هنر یا هنر آفرینی نوعی بازی است که برای كسب قدرت و تسلط بر مقتضیات زندگی به كار می رود و افرادی چون گروس به این اصل اعتقاد داشتند و بیان كردند كه هنر از تجلیات غریزه بازی است (آریان پور ، 1370 ،‌آرین ، 1378).

كهن ترین شكل های شناخته شده هنر به نقاشی تعلق دارد. نخستین نمونه های شناخته شده شعر به عصری بس متأخر تعلق دارد در پی منشأ هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی كه از نقاشی های غارنشینان عصر دیرینه سنگی به ما شناخته شده است ، برجسته ترین نكته ماهیت فوق العاده نمایشی آنهاست و از آن زمان تا كنون همواره هنرمندان در زمینه هنرهای تجسمی چون نقاشی و مجسمه سازی برای تجسم تخیل خود مهارتی را به كار می برند كه آفرینش خود را به زیبایی های فریبندگی ظاهری به وحدت كمال رسانیده كه اینها همه از ذهن آگاه آنها سرچشمه می گیرد(آرنولد ، 1976 ،‌به نقل از فرامرزی ،‌1363).

هنرمندان تجسمی نظیر نقاشان ، طراحان و مجسمه سازان كه در كارها و آثار هنری شان خلاقیت و زیبایی شناسی خاصی وجود دارد اغلب در زمینه حل مسائل ریاضی و مفاهیم آن نیز خلاقیت نشان می دهند. این افراد اغلب دانشمندان و محققین را ترغیب می كنند كه پروژه ها و طرح های پژوهشی خود را با دیدگاهی تازه و جدید بررسی كنند. بر خلاف قوانین سخت و بعضاً خشك علمی ،‌ قوانین مربوط  به هنر از زیبایی و انعطاف پذیری خاصی برخورداربوده و هنرمندان آزاد و موفق آزادانه به ذهن و فكر خویش اجازه پرواز داده و این آزادی فكر و اندیشه همراه با خلاقیت موجود در مغز آنها به عنوان یك فرایند جریان یافته و به خلق آثار بزرگ و اساسی و حل مسائل پیچیده علمی كمك می كند. هنر همواره ذهن خالق خویش را منعكس كرده . این انعكاس با خلاقیت و ادارك هنر رابطه مستقیمی دارد (زایدل[6] كاشر[7] ،‌2005).

هنر كه پدیده ای است همراه با خلاقیت موجب بهبود و تغییرات در ادراك و شناخت افراد می شود و كل این فرایند در مغز رخ می دهد به گونه ای كه نوروپسیكولوژیست ها همواره در جستجوی  پاسخ به این مسأله كه چگونه سازماندهی  و پردازش اطلاعات در مغز می تواند بر فرایند درك هنر مؤثر باشد و بالعكس بررسی ها و مطالعات گوناگونی انجام داده اند. پژوهشگران بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند كه جنبه ها و ابعاد گوناگون سازماندهی مغز نقش مهمی را در خلق هنر و درك آن ایفا می كند و تجربه ادراكی هنر از طریق فرایند فعالی كه دربرگیرنده اطلاعات حسی ، پردازش آنها ، یادآوری تجربیات گذشته و انگیزه ها و اهداف فعلی است ایجاد می شود. بر اساس یافته ها و پژوهش های گوناگونی كه  نوروپسیكولوژیست ها در این زمینه انجام داده اند مشخص شده كه انتقال دهنده های شیمیایی در مغز به ویژه «سروتونین»ها در خلاقیت ، درك و بیان هنر مؤثرند. نقش این انتقال دهنده ها و مواد شیمیایی موجود در مغز در خلاقیت افراد به ویژه افرادی كه با كارهای هنری ، تجسم ، تخیل و ادراك فضایی سرو كار دارند از طریق كالبدشكافی و بررسی مغز برخی افراد هنرمند یا ریاضی دان بدست آمده است. یافته های این پژوهش ها حاكی از آن است كه سطح سروتونین در مغز این افراد طبیعی و گاهی بالاتر از حد طبیعی است. بعضی دیگر از نوروپسیكولوژیست ها همین مطالعات را علاوه بر ریاضی دانان و هنرمندان روی مغز افراد عادی كه گاهی كارهای هنری و عملیات تجزیه و تحلیل و محاسبه را انجام می دهند ، انجام داده و یافته های بررسی های آنها مشابه نتایج قبلی بود(زایدل و همكاران ،2005 ، لووی[8] ، 2004 ، اوتسكا[9] ، 1996).

ریاضیات برای عامه مردم موضوع مهمی تلقی شده و در واقع این فعالیت ذهنی كه دارای سیستم های پیچیده ای از مفاهیم بینایی ، ‌فضایی و هندسی است بسیار انتزاعی است و شكست در یادگیری مفاهیم و مهارت های بنیادی آن بسیار آزار دهنده است و همواره دانش آموزان در مدارس با ترس از شكست در یادگیری ریاضی  مواجه اند و گاه از اولین سال ورود به مدرسه این ترس آغاز شده و گاهی هرگز پایان نمی پذیرند. طی سه دهه اخیر تعداد دانش آموزان كه دارای مشكلات در یادگیری ریاضی هستند رشد چشمگیری پیدا كرده و حدود 6 درصد كودكانی كه در سنین مدرسه هستند در فرآیند یادگیری ریاضی مشكلاتی دارند و حالتی كه سبب به وجود آمدن مسائل دائمی در محاسبه فرایند عددی می شود اغلب به عنوان «حساب نارسایی» نامیده می شود(سوسا[10]،‌2001 ،‌به نقل از استكی ، 1386 ، كاپلان و سادوك ،‌2008).

مطالعات نشان داده كه دسته ای از كودكان با نارسایی های ویژه ،‌در یادگیری « حساب  نارسا[11]» هستند. حساب نارسایی ، اساساً عبارت است از نا توانایی در انجام مهارت های

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:07:00 ق.ظ ]
فهرست مطالب

 

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل اول:  كلیات تحقیق

1-1تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-2تشنج چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3صرع چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4 تاریخچه صرع………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5 طبقه­بندی بین المللی حملات صرع…………………………………………………………………………………………………………………13

1-5-1 صرع های کانونی یاPartial ……………………………………………………………………………………………………………………..14

1-5-2 صرع های منتشر یاGeneralized ……………………………………………………………………………………………………………..14

1-5-3 صرع­های ویژه و طبقه­بندی نشده…………………………………………………………………………………………………………………17

1-6 پاتوفیزیولوژی صرع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-7 نقش واسطه­های عصبی در گروه مهندسی برق گرایش مخابرات (M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد. بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از    طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است. پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8/پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید. از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است. همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود. 1- مقدمه در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این  صرع……………………………………………………………………………………………………………………..18

1-8 آثار استرادیول وپروژسترون درصرع………………………………………………………………………………………………………………..23

1-9 سیکلواکسیژنازها………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

1-9-1 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوئیدها……………………………………………………………………………………………………….25

1-10 مكانیسم­های صرع­زایی…………………………………………………………………………………………………………………………………26

1-11 مکانیسم صرع زایی PTZ…………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-12 نقش گیرنده­ی NMDA در تشنج­زایی توسط PTZ ……………………………………………………………………………………..30

1-13 نقش كانال پتاسیم در تشنج­زایی توسط PTZ ……………………………………………………………………………………………….30

 1-14 تاریخچه­ی درمان دارویی ضد صرع …………………………………………………………………………………………………………..31
1-15 مکانیسم داروهای ضدصرع ………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-16 کمک حلال ها یا حامل ها(vehicles)………………………………………………………………………………………………………….32

1-16-1معرفی کمک حلال Polysorbate 20 ……………………………………………………………………………………………………..32

1-17 دلایل استفاده ازگیاهان دارویی ومعطر…………………………………………………………………………………………………………..35

1-18 رده بندی گیاه درمنه کوهی………………………………………………………………………………………………………………………….35

…………………………………………………………………………………………..35.Artemisia L. 1-18-1پراکنش جغرافیایی جنس درمنه

1-18-2 پراکنش جغرافیایی گونه درمنه کوهی یاB.  Artemisia Aucheri …………………………………………………………..36

1-18- مشخصات درمنه کوهی……………………………………………………………………………………………………………………………36

1-18-4 خواص فارماکولوژیکی گیاه……………………………………………………………………………………………………………………..38

الف
1-18-5 ترکیبات شیمیایی گیاه …………………………………………………………………………………………………………………………….38

فصل دوم: مواد و روش کار

2-1 مواد و وسایل………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-1-1 مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-1-2 وسایل ودستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-3 گیاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-1-4 حیوانات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2 روش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-2-1 روش عصاره گیری (تهیه عصاره اتانلی گیاه) ……………………………………………………………………………………………..44

2-2-2 روش تهیه محلول تزریقی از عصاره گیاه(بخش اول پژوهش)……………………………………………………………………….44

2-2-3 روش انجام آزمایش(بخش دوم پژوهش)…………………………………………………………………………………………………….45

2-2-4 شاخص­های مورد سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-5 روش محاسبه آماری- تجزیه وتحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..47

فصل سوم: نتایج ونمودارها

3-1 نتایج آزمون آماری بخش اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1 نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین5%)……………………………………………………………………………………49

3-1-2 نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین1%)……………………………………………………………………………………56

3-2 نتایج آزمون آماری بخش دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………63

3-2-1نتایج حاصل از مقایسه گروههای مختلف آزمایشی……………………………………………………………………………………….63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1 بحث ونتیجه گیری نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………71

4-2 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

4-3پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ب
 

فهرست جداول

 

 

جدول1-1 مشخصات کمک حلال پلی سوربات 20……………………………………………………………………………………………….32

جدول2-1 خلاصه ای از روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………45

جدول 3-1درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین5% درمقایسه باگروه کنترل………………………………51

جدول3-2: درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین1% درمقایسه باگروه کنترل……………………………..56

جدول3-3: درصد مرگ ومیر بین گروه ها ی دریافت کننده عصاره درمقایسه باگروه شم……………………………………………..64

 

 

 

 

 

 

 
 
ج
 

فهرست شکل ها

 

شکل1-1 کمپلکس سوزنی موجی(Spike-waves)………………………………………………………………………………………………………..  15

شکل 1-2 گیاه درمنه کوهی در فصل رویشی (انبان کوه دامغان خرداد1390……………………………………………………………..37

شکل 1-3 گیاه درمنه کوهی در فصل زایشی ………………………………………………………………………………………………………..37

شکل 2-1 : مواد ، وسایل ودستگاه ها………………………………………………………………………………………………………………….43

شکل 2-2: روش تزریق درون صفاقی………………………………………………………………………………………………………………….46

 

 

 
 
د
 

فهرست نمودارها

 

نمودار3-1 مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین 5%) نسبت به گروه کنترل…………50

نمودار3-2: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………51

نمودار3-3:مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………52

نمودار3-4: مقایسه میانگین تعداد ورود به مرحله 5تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل…………………………53

نمودار3-5: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­شم(تویین5%)نسبت به گروه کنترل……………………………………………….54

نمودار3-6: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………………………………..55

نمودار3-7: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین1%)نسبت به گروه کنترل………..57

نمودار3-8: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل……….58

نمودار3-9: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل……..59

نمودار3-10: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله5 تشنج در گروه­شم (تویین1%) نسبت به گروه کنترل…………………..60

نمودار3-11: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در  گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل ……………………………………….61

نمودار3-12: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل…………………………….62

نمودار3-13: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………..65

نمودار 3-14: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……….66

نمودار3-15: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………67

نمودار 3-16: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله5 تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………………………68

نمودار 3-17:مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……………………………………………..69

 

 

 
 
ه

 

چکیده

گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری  هادربررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود .با توجه به این که گونه درمنه کوهی دارای مقادیر زیادی اسانس ازگروه ترپنوئیدخصوصا” لاکتون های سزکویی ترپن وکتون های مونوترپن با طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیک می باشد ، می تواندبرخی ازعملکرد های فیزیولوژیک بدن راتحت اثرقراردهد. دراین تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول موردبررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه از موش های سوری نرنژاد NMRI با وزن22-28گرم استفاده شد.حیوانات به سه گروه تقسیم شدند:1)گروه کنترل که مورد تزریق داخل صفاقی سالین قرار گرفتند.2)به گروه شم سالین وکمک حلال تویین20(1%)تزریق گردید.3)گروه آزمایش که شامل سه زیرگروه بود. دراین زیر گروه­ها موش­ها دوز­های  mg/kg5/7، 25/6، 5 عصاره گیاه به همراه کمک حلال Tween20 (1%) و سالین دریافت کردند. روش القاء صرع به این ترتیب بودکه 20 دقیقه پس ازتزریق درون صفاقی مقادیرفوق، کلیه گروه ها به میزانmg/kg80 پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند. نشانه­های تشنجی طی مدت 20 دقیقه مورد ارزیابی قرارگرفتند. داده های حاصل از بخش اول پژوهش توسط آزمون تست T ((T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. مقایسه آماری نشان دادکه کمک حلال تویین 20(5%)شروع مراحل 1و2رابه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.01) وهمچنین شروع مرحله 5را نیزبه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.05) وتعدادورودبه مرحله5 تشنج را به طور معنی داری کاهش داد(P<0.01)ولی باتوجه به این که امتیازتشنجی راکاهش داد، اثر معنی داری روی آن نداشت وازطرفی باعث افزایش معنی داردوام تشنج یاطول تشنج گردید(P<0.05)  ودرصد مرگ ومیر کاهش پیدا کرد. بنابراین  باکاهش میزان کمک حلال تا1% اثرمعنی داری بر تشنج مشاهده نشد. داده های حاصل از بخش دوم پژوهش توسط آنالیز واریانس یک طرفه (onewayANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند ومقایسه آماری نشان داد که عصاره درمنه کوهی دردوز  5/7میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طورمعنی داری زمان لازم برای شروع مرحله 2و 5 را با (P<0. 05) تسریع کرد و در همین دوز امتیاز تشنجی را به طور معنی داری در مقایسه با گروه شم با (P<0. 01) و با گروه دریافت کننده عصاره با دوز5 میلی گرم با (P<0. 05) افزایش داد. همچنین دوز­های25/6 با (P<0. 05) و 5/7 با (P<0. 01) به طور معنی داری ورود به مرحله5 را افزایش دادند. از طرفی میزان مرگ ومیر به طور وابسته به دوز افزایش پیدا کرد.

 

 

بررسی نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان دادکه میزان غلظت کمک حلال تویین20می تواند برتشنج ناشی از   PTZ اثرگذارباشدو این یافته ها می تواند انتخاب غلظت حامل ها vehicle))رابرای استفاده درترکیب باداروهای مورد آزمایش یافاکتورهای تستی آسان کند وهمچنین عصاره الکلی گیاه درمنه کوهی درفصل رویشی می تواند تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول را به طور وابسته به دوز وزمان افزایش دهد.به نظر می رسد،وجود برخی موادمثل سانتونین که جزولاکتون های سزکویی ترپن می باشد ویا وجودبرخی مونوترپن های کتونی مثل کامفوروسینئول(باکاهش آزادی کاتکولامین ها ازطریق مهارغیررقابتی گیرنده های استیل کولینی)موجب این امر می شوند.

واژه های کلیدی:تشنج،صرع ،پنتیلن تترازول،درمنه کوهی، 20  tween،seizure,ptz,epilepcy ,Gaba ,Ach reseptor ,artemisia ucheri,santonin,cineol,camphor,mice

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:06:00 ق.ظ ]

گروه مهندسی برق گرایش مخابرات
(M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد.
بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از گروه مهندسی برق گرایش مخابرات (M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد. بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از    طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است. پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید. از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است. همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود. 1- مقدمه در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این  طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است.
پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید.
از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است.
همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود.
1- مقدمه
در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:05:00 ق.ظ ]

گروه مهندسی برق گرایش مخابرات
(M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد.
بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است.
پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید.
از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است.
همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود.
1- مقدمه
در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:05:00 ق.ظ ]